Ayurveda

Ayurveda betekent letterlijk ‘kennis van het leven’ en heeft een geneeskundige historie van duizenden jaren. Het is een door de ‘World Health Organisation’ erkende geneeswijze  Het stelt de individuele mens centraal en richt zich op balans, het optimaal functioneren van alle lichaamsfuncties en op de grondoorzaak van eventuele klachten. De Ayurvedische geneeswijze biedt nogal eens oplossingen voor klachten waar de reguliere gezondheidszorg niet goed raad mee weet. Voeding, kruiden, massage, levenshouding en inzicht in je eigen constitutie spelen hierbij een belangrijke rol

 

De Ayurveda is een holistische benadering, die voortkomt uit zeer oude Indiase tradities en uitgaat van een totaalbenadering van de mens. Zij probeert ziekte te voorkómen door de 'energieën' in lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Uitgangspunt bij de behandeling is de constitutie (energiebalans) die een mens van nature heeft. Het uit balans zijn van de natuurlijke constitutie kan ziekte, pijnklachten, gespannenheid en diepe vermoeidheid veroorzaken, en kan bovendien de oorzaak zijn van vroegtijdige veroudering van het lichaam met de daarbij behorende klachten. De onbalans wordt bepaald en vervolgens wordt in een zachtaardig programma gestreefd de energiebalans weer te herstellen. De Ayurveda vertrouwt daarbij op en stimuleert het eigen herstellend vermogen van het lichaam.

De constitutie van ieder mens wordt beheerst door 3 verschillende energieën (dosha’s, Vata, Pita en Kapha), waarbij meestal één van de drie als overheersend tot uitdrukking komt. Een zeer beknopte beschrijving geeft het volgende beeld:

Vata kenmerkt zich door:

  • Beweeglijkheid, lucht en ruimte.

  • Droog, koud, licht, veranderlijk, verfijnd, snel.

Pita kenmerkt zich door:

  • Intensiteit, stofwisseling; Vuur en water

  • Heet, scherp, licht, vochtig, vloeibaar, zuur ruikend

Kapha kenmerkt zich door:

  • Structuur, vastigheid; Water en aarde;

  • Zwaar, koud, olieachtig, zoet, stabiel, langzaam, zacht, kleverig, sloom, soepel.

De Ayurveda stelt dat elk wezen bij de geboorte een unieke, volmaakte verdeling van deze drie energiekarakteristieken heeft. Deze karakteristieken uiten zich in lichaamsbouw, immuunsysteem, karaktertrekken en gedrag. De Ayurveda biedt methoden om energieverstoringen weer in balans te brengen o.a. door massages met kruidenolie en voeding.

ayurveda